Odplatnosc

Odplatnosc

Odpłatność za przedszkole podawana jest na stronie i mus być realizowana do 10 dnia każdego miesiąca na podany numer konta. W drodze wyjątku przesuwamy termin wpłaty, jeśli udokumentuje się, że wynagrodzenie za pracę wpływa później.

Artykuł dzięki: